Copyright © 2009 ~ All Rights Reserved ~ stromsundsssk.se

 

 

I stora drag

 

 

Medlem

 

Bli medlem

Klicka här för att bli medlem

 

Medlemslotterier

 

Medlemslotteri (Skoterlotteri) -12

Medlemslotteri (Skoterlotteri) -13

Medlemslotteri (Skoterlotteri) -14

Medlemslotteri (Skoterlotteri) -15

 

 

Utbildning

Vi har i klubben haft några av de absolut mest erfarna utbildningsansvariga i norra Sverige vad gäller förarbevis för snöskoter. En av dessa personer har nu "pensionerats" sig, Olle Sjödin. Vi har numer ersatt Olle med Anders Hoffman. Mer info om utbildningen hittar du här

 

Förmåner

Du får åka på väl preparerade leder som sträcker sig många mil runt om i Strömsunds kommun, med en ständig utveckling och service, med fokus på trivsel och komfort.

Du får fritt använda klubbens stuga och grillplatser med vindskydd för egna evenemang och liknande.

Du kommer att få delta i klubbens gemensamma evenemang, bl a så som grilldagar, tävlingsdagar och långturer, vilka då annonseras i god tid före, i Aktuellt-bloggen.

Du får fritt låna ledsladd eller vält för att preparera skoterled om du tycker att klubbens intervaller på just Din favoritsträcka är för långa. Se bilder nedan.

 

 

Skyldigheter

Du ska vara ett bra föredöme för klubben gentemot ALLA och iomd bl a verka för god tillväxt i medlemsantal och framför allt i återväxten bland unga. Ungdomar är vår framtid.

Du ska se till säkerheten först i ALLA lägen!

 

 

Ledsystem

 

Kartor

GPS-ritad plastad karta över Strömsunds kommuns hela ledsystemet -09. Finns att beställa, se blogg.

GPS-ritad karta från slutet av 90-talet, över kommunens alla skoterleder.

GPS-ritad karta över Östersunds kommuns alla skoterleder.

GPS-ritad karta över Krokoms kommuns alla skoterleder.

Flera GPS-kartor framställda av Kartman.

Hitta flera kartor hos Lantmäteriet.

 

 

Lokala råd och regler

Kör EJ under bron över Ströms Vattudal. Isen är ALLTID svag där.

Tanka ENDAST ur den yttre pumpen (närmast 45:an) på OK/Q8 på Näsviken, då gnistbildning mellan styrstål och asfalt under skärmtaket kan antända bensingaser och då orsaka mycket stor fara för Dig och alla i omgivningen. Iakta stor försiktighet!

 

 

Allmänna råd och regler

Kör EJ på planterade ytor.

Följ terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen, trafikkungörelsen och trafikförordningen.

Mer info på länkarna nedan:

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen och dess regleringsområden

Trafikverket

Polisen

Se även allmän information hos Nationella Snöskoterrådet.

 

 

Ledvårdsdagar

Under Okt-Nov -08 var två personer ute i totalt 80 arbetstimmar och röjde och städade leden mellan Fångsjön - Malmsjön. Betänk då att samma sträckning tar ca 5 minuter att köra med snöskoter på vintern.

 

                   

Dag 1 - Före                                               Dag 1 - Efter

 

 

                   

Dag 2 - Före                                               Dag 2 - Efter

 

 

                   

Dag 3 - Före                                               Dag 3 - Efter

 

 

 

Tillgångar

 

                   

Iller - en bandpistare för leder                     Iller - en bandpistare för leder

 

 

                    

Iller in action                                              Iller in action

 

 

                   

Garage på Kaflon                                        Färdiga för ledskötsel

 

 

                   

Lynx Yeti V800 -07 och                                Lynx Yeti V800 -07 och

Lynx 6900 -00 med sladdar                          Lynx 6900 -00 med sladdar

 

 

                   

Kopplat å klart                                            Sladd/Vält

 

 

                   

Klubbens stuga i Klumpvattnet                     Dass/Vedbod i Klumpvattnet

 

 

 

 

Vår blogg

 

För att vi på ett enkelt sätt ska kunna uppdatera Dig löpande har vi en blogg som klubbledningen och utvalda aktiva medlemmar skriver i och uppdaterar.

 

För att komma till vår blogg, Klicka här

 

 

 

Tipsa oss

 

Om Du har tips på evenemang eller åsikter som klubben bör få ta del av, så blir vi glada och tacksamma för ett e-mail.

 

Skriv till

ordf[at]stromsundsssk.se.

 

 

 

 

 

Webdesign MST Consulting